پیشنهاد به دوستان

ایزولیت آمینو سایتک | ISOLATE AMINO SCITEC NUTRITION

آمینو سید ایزوله شده دارای آمینو اسیدهای شاخه ای و گلوتامین دارای تائورین چربی ٬ شکر و کربوهیدرات صفر دارای ۲.۱ گرم پروتئین در هر وعده مصرفی
2