پیشنهاد به دوستان

قرص جوینت ساپورت ویتالی تون | VitallyTone Joint Support

مـکمل تـغذیه ای جـهت کمک به سلامت مفاصل قرص جوینت ساپورت ویتالی تون حاوی گلوکزآمین ، کندروتئین به همراه MSM ( متیل سولفونیل متان) و هیالورونیک اسید جهت بهبود درد ، التهاب و تسهیل حرکت مفاصل می باشد.
joint